Verbroedering Midden- en Zuiderkempen

Verbroedering van Gilden uit

Midden- en Zuiderkempen V.Z.W.

 

 

 

 

 

Home

 • Handboog

  Buks

 • Activiteiten Kalender

  Links

  Vergaderingen

  Foto's

  Adressenlijst

  Privacyverklaring

   

   

  Privacyverklaring

  Verbroedering van gilden uit Midden- en Zuiderkempen vzw.

   

   

  Als Verbroedering gebruiken wij persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacy vragen hebt hierover, neem dan contact op via:

   

  Contactadres: Smans Jozef, Merelstraat 3, 2275 Lille

  E-mail: info@verbroederingmzk.be

  Telefoon: 0494600377

   

  Waarvoor hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

  - Om je te kunnen uitnodigen voor vergaderingen

  - Om de verslagen van vergaderingen toe te sturen

  - Om de uitslagen van de schietingen door te geven

   

  Van wie houden we gegevens bij?

  - Leden

  - Bestuursleden

  - Schutters

   

  Welke gegevens houden we bij?

  - Naam en voornaam

  - Adres, woonplaats

  - Telefoonnummer/gsm nummer

  - E-mail

  - Geslacht

  - Geboortedatum

   

  Waar & hoe houden we de gegevens bij?

  - Excellijsten op lokale computer secretaris en voorzitter

   

  Wie gebruikt de gegevens?

  - Bestuursvrijwilligers:

   

   

  Gebruik door derden

  - Principieel geven we je gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is,

  bv. aan politie of gerecht.

   

  Minderjarigen

  - Van leden jonger dan 18 jaar houden we gegevens bij mits toestemming van ouders of voogd

   

  Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

  We bewaren jou gegevens niet langer dan noodzakelijk.

   

  Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

  De Verbroedering neemt volgende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik:

  Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van het beschermen van de persoonsgegevens. Al deze personen hebben toegezegd deze enkel te gebruiken in het kader van het doel van de vereniging. We hanteren waar mogelijk het gebruik van een gebruiksnaam en wachtwoord.

   

  Wat zijn je rechten betreffende jouw persoonsgegevens?

  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of wissen van jou gegevens. We zullen vragen om jou te legitimeren zodat we de gegevens niet aan verkeerde personen verstrekken. Mocht je een klacht hebben vragen we je om ons hierover onmiddellijk te informeren.

   

  Gebruik van beeldmateriaal

  Van foto’s en filmpjes van individuele personen genomen tijdens onze clubactiviteiten wordt verondersteld dat wij een stilzwijgende toestemming hebben van onze leden en deelnemers om deze te publiceren. Wie daarmee niet akkoord gaat dient dat te melden. Wanneer iemand zijn/haar toestemming intrekt, zal het gebruik van beelden van die persoon stopgezet worden en vroeger gepubliceerde beelden worden weggehaald in de mate van het mogelijke. Voor niet gerichte beelden is geen toestemming nodig.

   

   

   

  Wijziging van deze privacyverklaring

  De Verbroedering kan de privacyverklaring steeds aanpassen aan de wettelijke noodwendigheden. Van de wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op de website en de statutaire vergadering.